ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญบัณฑิตร่วมตอบแบบสอบถามความคาดหวังต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับ e-voucher

ตอบแบบสอบถาม
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านกลับคืนสู่อ้อมกอด "เหลือง-เทา"
ด้วยการกดถูกใจ เพจ "ศิษย์เก่า มมส"