Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คลิกเพื่อเข้าอ่าน ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

เชิญชวน ศิษย์เก่าเข้าร่วม โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์
แก่ศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

เชิญชวน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
“มมส  ตุ้มโฮม  ฮักแพง  เบิ่งแงงกัน”
วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ
จังหวัดเชียงใหม่

(ฟรี...โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

อ่านเพิ่มเติม...

วีดีโอบรรยากาศ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี


โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และใน Facebook ม.มหาสารคาม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม?


ผลลัพธ์

ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าในด้านใด ?


ผลลัพธ์

ท่านต้องการรับรู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทางช่องทางใด ?


ผลลัพธ์
You are here