Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คลิกเพื่อเข้าอ่าน ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี จัดโดยงานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ศิษย์เก่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม?


ผลลัพธ์

ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าในด้านใด ?


ผลลัพธ์

ท่านต้องการรับรู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทางช่องทางใด ?


ผลลัพธ์
You are here